News

Nokia Lumia 1020 mit 41-Megapixel-Kamera vorgestellt

Nokia hat in New York das neue Nokia Lumia 1020 mit Windows Phone 8 und 41-Megapixel-Kamera vorgestellt.
Das Nokia Lumia 1020 besitzt eine 41-Megapixel-Kamera
Image: Nokia