Kategorie: Bildung

Aktualisiert: 27.03.13

Version: n.v.

Größe: n.v.

Hersteller: Euvit

Sprache: englisch

Lauffähig ab: Windows 8


Store-Bewertung:

Wertung der PC-WELT-Leser:

4 2

App jetzt bewerten!


Direkt zum Store:

QR-Code

Angielski - czasowniki nieregularne

Windows 8 / TabletImport Import

Angielski - czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne metod?, która jest naukowo udokumentowana i sprawdzona przez wielu naszych klientów jako najskuteczniejsza metoda do nauki j?zyków obcych dla samouków! Nauczysz si? JEDYNIE w?a?ciw? wymow? – s?yszysz jedynie prawdziwych rodzimych u?ytkowników j?zyka. Kurs sk?ada si?: * 196 czasowników nieregularnych * 591 przyk?adów wykorzystania czasowników* 42 minut zapisu d?wi?kowego * 1873 unikatowych s?ów (s?ownictwo) Zalety metody:* ca?kowicie naturalna metoda nauki * nie potrzebujesz ?adnego s?ownika (masz do dyspozycji dos?owne t?umaczenia) * zrozumiesz rodzimych u?ytkowników j?zyka (brytyjscy i ameryka?scy rodzimi u?ytkownicy j?zyka) * studiowa? mo?na tak?e biernie – kiedykolwiek b?dzie Ci si? chcia?o * doskona?y stosunek cena/wydajno?? Aplikacja jest tak prosta i przyjazne w u?yciu. Bez zb?dnego rozdrabniania si?. Symuluje ?rodowisko angielskie, co jest dla nauki angielskiego tym najlepszym! Ta niepowtarzalna metoda nauczy Ci? w naturalny sposób zrozumie? rodzimych u?ytkowników j?zyka, mówi? z w?a?ciwym akcentem, my?le? po angielsku bez t?umaczenia. W?a?ciwa kolejno?? nauki: * najpierw JEDYNIE s?uchaj (niczego nie powtarzaj) * a? ws?uchasz si? dostatecznie w melodi? angielskiego, zacznij teksty powtarza? w duchu * na koniec ucz si? wymawia? na g?os – na?laduj rodzimych u?ytkowników j?zyka (karaoke) W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stron? www.Smart-Language.com. Je?li chcia?by? si? z nami skontaktowa?, prze?lij prosz? do nas swoj? wiadomo?? z aplikacji - to jest jedyny sposób, w jaki mo?emy odpowiedzie?.

Features:
ucz si? 5x szybciej ni? zwyk?ymi metodami
odtwarzanie zda? form? karaoke (co s?ysz?, to widz?)
dos?owne t?umaczenia z notatkami (nie potrzebujesz s?ownika)
nauka skuteczn? metod? Imitum® - wi?cej o metodzie na www.imitum.com
wi?cej o aplikacji na www.smart-language.com

Diskutieren Sie mit anderen Lesern über dieses Thema:
App-Datenbank durchsuchen
Top Windows-8-Apps zum Thema Bildung
1.
Englisch Unregelmäßig... Kategorie: Bildung
Update: 19.02.2013
Preis: kostenlos
Wertung:
2.
UNI GRAZ MOBILE Kategorie: Bildung
Update: 18.02.2013
Preis: kostenlos
Wertung:
3.
Physics: Electric Cur... Kategorie: Bildung
Update: 15.02.2013
Preis: 2,49 Euro
Wertung:
4.
ETH / UZH MensApp Kategorie: Bildung
Update: 15.02.2013
Preis: kostenlos
Wertung:
5.
Let me Google that fo... Kategorie: Bildung
Update: 14.02.2013
Preis: kostenlos
Wertung:
1743193
Content Management by InterRed